Bli medlem i foreningen Ønskebarn

Meld deg inn

Type medlemskap og priser

Hovedmedlem: 400 kr

Ordinært medlemskap som gjelder for 1 - én - myndig person.

Støttemedlem: 200 kr

For deg som ønsker å støtte foreningen i sitt arbeid - enten om du kjenner noen som ønsker seg barn eller ei.

Husstandsmedlem: 50 kr

Tegnes av øvrige personer i samme husstand som et hovedmedlem. Dette gjelder partner/ektefeller og ellers personer over 16 år.

Blad / abonnement: 300 kr

Medlemskap som gir tilgang å Ønskebarns medlemsblad som utkommer 4 ggr pr år.

 

Vi minner om at alle medlemskap gjelder per kalenderår- Melder du deg inn etter 1.oktober får du meldemskapet ut året for kr 100.

For husstandmedlemmer vil medlemskap faktureres sammen med hovedmedlem om ikke annet blir avtalt.

Hvorfor medlem?

Ditt medlemskap støtter Ønskebarn i sitt arbeide med å synliggjøre og hjelpe menneskene som ønsker å få barn, men som ikke får det til.

Vi jobber opp mot myndighetene på politisk nivå, deltar i debatter, intervjuer i media og er en deltaker i den offentlige diskusjonen rundt tema som eggdonasjon, assistert befruktning, generelt lover/regler/rettigheter/forpliktelser osv.

Vi deltar også på kurs og konferanser der vi utveksler kunnskap og erfaring med internasjonale miljøer og søsterforeninger.

Sist, men ikke minst, jobber vi også mye med likepersonsarbeid og ønsker å være noe for dem som sliter med utfordringene med at ønskebarnet aldri kommer eller opplevelser / erfaringer man har gjort seg i forbindelse med kunstig befrukting, adopsjon, fosterhjem, utenlandsforsøk etc.

Som hovedmedlem for du: 
- en stemme i å påvirke hva foreningen skal jobbe med
-4 medlemsblad per år
- Medlemstilgang til forum
-Gratis adgang til kafétreff og temakvelder i regi av Ønskebarn

Drevet med EasyPublish CMS