Om Ønskebarn

Ønskebarn er en norsk interesseorganisasjon for og med mennesker som strever med å få barn; både dem som aldri har fått barn, som ikke får flere barn eller som i en periode av sitt liv har vært ufrivillig barnløse og endelig har lykkes med å få "ønskebarnet".

Barnløses fremste pressmiddel

Ønskebarn, eller Foreningen for Ufrivillig Barnløse (FUB) som foreningen het den gang, ble stiftet i 1982.

Ønskebarn har kontoradresse i Oslo sentrum. Sentralstyrets medlemmer er lokalisert rundt omkring i hele landet, og foreningen har et lokallag i Midt-Norge. Ved å ha representanter fra alle de ulike landsdelene, sikrer vi tilbudet om informasjon og støtte uansett hvor i landet du befinner deg.

Ønskebarn er de ufrivillig barnløses fremste pressmiddel mot politikere, presse og byråkrati. Gjennom mer enn 30 års eksistens har Ønskebarn blitt en respektert organisasjon på den norske politiske arena, i media, samt i fagmiljøet.

Visjon

Ønskebarns visjon er å være talerør og støttespiller for alle dem som venter på eller har fått et ønskebarn. Foreningen samarbeider tett med det norske fagmiljøet innenfor ufrivillig barnløshet. Ønskebarn har kompetanse på alle former for ufrivillig barnløshet og behandlingsmetoder, og vi jobber for å “ufarliggjøre” det å være ufrivillig barnløs.

Formål

Ønskebarns formål er å være talerør og støttespiller for ufrivillig barnløse, samt alle som strever eller har strevd med å få egenfødte eller adopterte barn.

Drevet med EasyPublish CMS