Opplæring og godkjenning av fosterhjem (PRIDE)

Før man blir godkjent som fosterhjem må man gjennomføre et grunnleggende opplæringsprogram i regi av fosterhjemstjenesten. Dette opplæringsprogrammet kalles PRIDE.

Fosterhjem rektangel

(Ønskebarn har fått tillatelse til å gjengi tekst fra www.fosterhjem.no, som beskriver hvordan PRIDE-opplæringen fungerer.)

PRIDE grunnopplæring

PRIDE er et kompetansebasert opplærings- og rekrutterings-program i regi av fosterhjemstjenesten som forbereder, utvikler og støtter fosterfamilier. Programmet gir en god mulighet til både å vurdere om dette er noe for deg/dere, samtidig som det gir grunnopplæring i fosterhjemsomsorg.

Ferdighetsområder

PRIDE-opplæringen baseres på 5 ferdighetsområder:

 1. Å beskytte og oppdra barn 
 2. Å møte barns utviklingsbehov og håndtere utviklingsforstyrrelser 
 3. Å støtte relasjonen mellom barn og foreldre 
 4. Å gi barn tilgang til trygge og utviklende relasjoner som tar sikte på å vare livet ut 
 5. Å arbeide som medlem i et profesjonelt team

Kursutforming

PRIDE grunnopplæringskurset er basert på 10 samlinger på tre timer. I tillegg kommer et antall hjemmebesøk, hvor det første hjemmebesøket avholdes før selve PRIDE-kurset starter.

PRIDE grunnopplæring består av 10 temadeler:

 1. Introduksjon til PRIDE
 2. Å arbeide i team
 3. Å møte barns behov for nærhet og tilknytning
 4. Å håndtere tap
 5. Å støtte relasjoner innen familien
 6. Å oppdra barn
 7. Å gi barn mulighet til å knytte livslange bånd
 8. Å leve i forandring
 9. Å ta velbegrunnede avgjørelser
 10. Å ta farvel og gå videre

Individuelle og gruppebaserte innlevelsesøvelser er sentrale deler av opplæringen i PRIDE. Disse er både morsomme og virkningsfulle, og gir deltagerne et nært forhold til situasjoner og berørte parter i en fosterhjemsplassering. Film og autentiske fortellinger om biologiske foreldres erfaringer bidrar også til en virkelighetsnær ramme rundt samlingene.

I tillegg til de 10 fysiske samlingene innbefatter PRIDE-opplæringen fire hjemmebesøk, skriftlig opplæringsmateriell og utfylling av såkalte livsbøker.

Finn ditt PRIDE-kurs 

Det arrangeres opplæringskurs for potensielle fosterforeldre i de ulike landsdelene flere ganger per år. Din lokale fosterhjemstjeneste har oversikt over kursene som blir avholdt i din region.

Godkjenning av fosterforeldre

Etter avsluttet PRIDE-kurs skal kurslederne og den enkelte deltaker fatte en gjensidig beslutning om familien er i stand til å kunne påta seg fosterhjemsoppgaver. Det gjøres dessuten en vurdering av hvilke behov for hjelp og støtte familien kan få som fosterhjem, og hvordan dette skal ivaretas. Beslutningen blir så skriftliggjort i form av et avslutningsdokument - fosterhjemsutredningen.

Fosterhjemsutredningen er ikke en "generell godkjenning" som fosterforeldre, men en slags "generell forhåndsklarering". Den formelle godkjenningen gjøres av kommunen som er tilknyttet fosterhjemmet etter at familien er valgt ut til å ivareta ett eller flere konkrete barn. Ved denne godkjenningen må familien fremlegge helseattest og politiattest av nyere dato.

For mer informasjon, se bufdir.no.

 

Oppdatert av: Webmaster, 22. januar 2014

Drevet med EasyPublish CMS