Assistert befruktning

Assistert befruktning er en samlebetegnelse på en rekke medisinske metoder som blir anvendt for å unnfange barn på andre måter enn ved samleie.

Assistert befruktning

Assistert befruktning i Norge er regulert i bioteknologilovens § 2.

Kvinner som er gift eller samboere i ekteskapsliknende forhold kan få offentlig finansiert assistert befruktning.

Etter at felles ekteskapslov trådte i kraft 01. januar 2009 er kvinner i lesbiske parforhold likestilt med kvinner i heterofile parforhold med hensyn til rett til assistert befruktning.

Enslige kvinner har ikke rett til offentlig finansiert assistert befruktning.

Befruktning utenfor kroppen 

Befruktning utenfor kroppen innebærer befruktning av et egg utenfor kvinnens kropp, såkalt in vitro fertilisering (IVF). For å optimalisere prøverørsbehandlingen kan i tillegg mikroinjeksjon (ICSI) eller operativt sæduttak benyttes.

Befruktning utenfor kroppen kan finne sted dersom en kvinne eller en mann er befruktningsudyktig eller ved uforklarlig befruktningsudyktighet, tilfeller der man til tross for utredning ikke kan finne årsaken til infertiliteten verken hos mannen eller kvinnen.

For befruktning utenfor kroppen faller kravet om befruktningsudyktighet bort når vilkårene for preimplantasjonsdiagnostikk er oppfylt.

Befruktning utenfor kroppen kan i Norge bare utføres med parets egne egg- og sædceller. Dette innebærer et forbud mot bruk av donoregg, og medfører også at donorsæd ikke kan benyttes i kombinasjon med befruktning utenfor kroppen. Behandling i utlandet tillater bruk av befruktning utenfor kroppen ved hjelp av eggdonasjon.

Inseminasjon

Inseminasjon innebærer innføring av sæd i en kvinne på annen måte enn ved samleie.

Inseminasjon kan kan være aktuelt når mannen er befruktningsudyktig eller selv har eller er bærer av en alvorlig arvelig sykdom, eller når to kvinner er gift eller samboere i ekteskapsliknende forhold.

Videre kan inseminasjon i særskilte tilfeller finne sted dersom kvinnen er bærer av alvorlig arvelig kjønnsbundet sykdom, slik at behandling av sæd for å bestemme barnets kjønn kan foretas i den hensikt å hindre at sykdommen videreføres til barnet.

Sæddonasjon i Norge er ikke en anonym prosess. Dersom et par ønsker en anonym donor, eller man er enslig kvinne (uten rett til assistert befruktning i Norge), kan man dra til utlandet (for eksempel Danmark) og motta sædinseminasjon fra anonym donor.

Hvilke norske klinikker tilbyr assistert befruktning?

Seks offentlige sykehus og fire private klinikker tilbyr assistert befruktning i Norge.

Følgende offentlige norske sykehus tilbyr behandling i form av assistert befruktning:

Følgende private norske klinikker tilbyr behandling i form av assistert befruktning:

Les mer om de norske fertilitetsklinikkene her.

Animasjon om assistert befruktning

Den følgende videoen viser en animasjon som forklarer de ulike formene for assistert befruktning (videoen er gjengitt med tillatelse fra den norske fertilitetsklinikken Medicus).

Les mer

Nyttige linker vedrørende assistert befruktning

Ønskebarns fakta-side om assistert befruktning

Nyheter vedrørende assistert befruktning

Spørsmål og svar vedrørende assistert befruktning

 

Drevet med EasyPublish CMS